Therapeuten

Therapeuten

Het register registreert én stimuleert

Het MLDRegister registreert op welke manier jij als MLD therapeut je deskundigheid bevordert. Daarmee stimuleert het MLDRegister therapeuten om hun vakkennis op peil te houden. Het MLDRegister brengt therapeuten en paardeneigenaren bij elkaar en geeft inzicht in de kwaliteit van hun therapie.