Paardeneigenaren

Zoek je een goede therapeut ?

Bij het MLD register vind je een therapeut die zijn vak bijhoudt.

MLD Register

Paardeneigenaren hebben steeds meer mogelijkheden om hun behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kun je het beste terecht voor welke aandoening /behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Manueel Lymfe Drainage (MLD) Register uitkomst.

Het MLDRegister is een vrijwillig register voor manueel lymfe drainage therapeuten paard. Therapeuten opgenomen in het MLDRegister hebben een theoretisch, mondeling en praktijkexamen afgelegd en zijn daarmee bevoegd én bekwaam. Zij voldoen aan een aantal registratienormen waaronder het jaarlijks volgen van een theoretische en praktische bijscholing. Hierdoor blijven de therapeuten up-to-date als er nieuwe inzichten zijn en blijven de therapeuten zich vakinhoudelijk ontwikkelen. 

Een specifieke gezondheidsvraag

Om inzichtelijk te maken welke therapeut over welke discipline binnen lymfedrainage beschikt, hebben we een aantal bijzondere indicaties en bijbehorende behandelingen voor je uitgelicht. We vertellen beknopt wat een behandeling inhoudt en bij welke therapeut je daarvoor terecht kunt.

Zoeken op naam

Raadpleeg het register vooraf aan een behandeling door een therapeut. Alleen therapeuten die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de opleider(s) gestelde kwaliteiteisen staan vermeld in het MLDRegister. 

Voedingsspecialisten

Afhankelijk van de klacht van je paard kan een aanpassing van het dagelijkse voedingspatroon noodzakelijk zijn. Geregistreerd Manueel Lymfe Drainage therapeuten hebben allemaal een basis kennis natuurlijke voeding. De klacht van je paard vraagt soms om een meer specialistische aanpak. Op het register vind je daarom ook MLD therapeuten die zich gespecialiseerd hebben in (epigenetisch) orthomoleculaire voeding.